do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Strona główna Aktualności

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

09 Sierpień 2017
kategoria:
Aktualności

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

przypomina, że od dnia 10 sierpnia 2017 r. do dnia 11 września 2017 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywa się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

- ul. Grunwaldzka 4 (I piętro), 32-065 Krzeszowice:
-  w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku w godzinach 13:00 do 15:00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
http://www.e-krzeszowice.home.pl/dokumenty/plany/mpzp_krzeszowice.zip


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r.

w Sali Herbowej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 (I piętro), 32-065 Krzeszowice  o godz. 15.30.
Uwagi dotyczące przedmiotu wyłożenia należy składać do Burmistrza Gminy Krzeszowice,
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r.