przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kornela, Marii, Mirosławy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla Obywateli Ukrainy

09 Marzec 2022
kategoria:
Aktualności

Przystępujemy do budowania Pogotowia  Zatrudnieniowego dla Obywateli Ukrainy

Trudna sytuacja socjalno-bytowa Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.
Prosimy o zgłaszanie się pracodawców, którzy będą mieli do zaoferowania pracę dla Obywateli Ukrainy.

Zgłoszenia do Pogotowia Zatrudnieniowego można dokonywać
e-mailem:
lub telefonicznie: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644

Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców
Doradcy Klienta będą udzielać bieżących informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia oraz formach pomocy z których będą mogli skorzystać Obywatele Ukrainy

UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;
UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;
UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977
UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

Kluby Spotkań
Wydzielone miejsca do wspólnego spotkania się Obywateli (Obywatelek) Ukrainy, podczas których będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami lub przedstawicielami instytucji.
Przy Klubie zorganizowany będzie „Kącik Malucha”, w którym będą przygotowane atrakcje dla dzieci.

Klub będzie organizowany w każdą środę począwszy od 9 marca 2022 roku w godzinach od 15.00 do 19.00

Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

Kluby Pracy
Zajęcia w Klubie Pracy będą organizowane w każdy poniedziałek począwszy od 14 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00

Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

Повiдомлення Кракiвської Установи Працi для громадян України.

Тяжка соцiально-побутова ситуацiя громадян Украiни являється основою для пошуку навiть короткострокової, екстреної роботи, також в гнучких формах, в ненормованому обсязi i не обов'язково вiдповiдної до освiти чи професiї.  
Роботодавцiв, якi можуть запропонувати роботу для громадян України, просимо звертатися до Допомоги з Зайнятостi.   
Заявки можно подавати:
e-mail:
tel: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644
 
Допомога iнформацийна для iноземцiв

Iнформацiя о можливостях пошуку роботи i формах допомоги для громадян України:
UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;
UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;
UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977
UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664
 
Клуби для зустрiчей

Видiленi мiсця для зустрiчей для громадян України, пiд час яких можна буде порозмовляти з радниками, психологами, юристами чи представниками установ. У клубi буде органiзований дитячий куточок.
Клуб буде дiяти в кожну середу починаючи вiд 9 березня 2022 року вiд 15.00 до 19.00.
Клуби для зустрiчей:
 
Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64

Kлуби Працi

Заняття в клубi працi будуть органiзованi що понедiлок, починаючi вiд 14 березня 2022р. вiд 10.00 до 14.00.
 
Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina
Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64
 

https://uppkrakow.praca.gov.pl