do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Ryzyko wystąpienia przekr. poziomu informowania - pył zawieszony PM10 (20, 21.11..2019)
Strona główna Gmina Organizacje pozarządowe Stowarzyszenia i Fundacje Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego
 
logo stowarzyszenia przyjaciół słowa pisanego
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego
  Rok założenia:2012
  Strona WWW: http://stowarzyszeniepsp.blogspot.com/
  Adres e-mail:
  Telefon kontaktowy: 692-988-291
  Status prawny organizacji: stowarzyszenie
  Organizacja pożytku publicznego: nie

Zarząd:

 • Danuta Hubisz-Rudel – Prezes
 • Ryszard Głuch – Wiceprezes
 • Barbara Grabowska – Sekretarz
 • Joanna Niedzielska – Skarbnik

Zakres działalności:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka

Cele statutowe:

 • Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • Wspieranie działań biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności Gminy Krzeszowice, wspieranie działalności edukacyjno-kulturalnej.

Najważniejsze działania zrealizowane w ostatnich latach:
Promocje książek, konkursy, wystawy, spotkania, udział w edycji i wydaniu książek dotyczących Gminy Krzeszowice