przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Racheli, Sławy, Teofila
przejdź do stopki

Od 29 listopada 2011 r. do 31 marca 2017 r. Gmina Krzeszowice uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

Projekt ten był efektem ramowej umowy zawartej pomiędzy rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy (S-PPW) w celu poprawy środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Realizacja projektu na terenie gminy Krzeszowice finansowana była w 85% ze środków S-PPW i 15% z budżetu Gminy.

W roku 2012 trwająca procedura wyboru Wykonawcy, nie pozwoliła na podjęcie prac przy usuwaniu azbestu. W okresie trwania Projektu, od 2013 r. do 2016 r.  na terenie Gminy Krzeszowice, dokonano demontażu 242 pokryć dachowych zawierających azbest w łącznej ilości 735,7 ton oraz odebrano 947,3 ton tzw. „gruzu azbestowego” z 345 nieruchomości. Daje to łączną ilość 587 beneficjentów ostatecznych, którym udało się skorzystać z pomocy przewidzianej w Projekcie.
Rok 2016 dla Projektu był nadzwyczaj efektywny. Za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonano 112 demontaży azbestowych poszyć dachowych, o całkowitej masie 373,4 ton oraz odebrano odpady azbestowe zalegające na 221 posesjach w ilości 620,9 ton.
Dodatkowo, z uwagi na duże potrzeby usunięcia odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach mieszkańców Gminy, Burmistrz w roku 2014 oraz 2015, ze środków własnych gminy Krzeszowice, zrealizował zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, z terenu gminy Krzeszowice”. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano usunięcia 638,3 ton odpadów azbestowych z 236 posesji.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf azbest_pods.pdf
ilość pobrań: 1009
17-06-29 07:40 azbest_pods.pdf 182.75KB zobacz