do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Benedykta, Kariny, Olgi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Nagroda jest przyznawana w 4 kategoriach

- Człowiek

- Organizacja

- Instytucja

- Firma. 

Termin składania wniosków: 15 listopada

Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego poprzez swoje organa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje), osoby prawne, dyrektorzy placówek oświatowych oraz grupy osób fizycznych w liczbie minimum 10.

Kompletne wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Nagrody otrzymują osoby fizyczne i prawne, organizacje i inne podmioty działające na rzecz Gminy Krzeszowice, jako wyróżnienie ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej mieszkańców i promocji wolontariatu.

Statuetki są przyznawane od 2012, nagrody mają charakter honorowy, a ich przyznaniu decyduje Kapituła Nagrody „Źródło Sukcesu” powołana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Formularze karty zgłoszeniowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz tutaj:

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 383_2018 z dnia 31.10.2018.pdf 18-11-07 13:35 2.51MB pobierz plik: Zarządzenie Nr 383_2018 z dnia 31.10.2018.pdf
docx ZS_karta zgłoszeniowa_obowiazujaca_od 31.10.2018.docx 18-11-07 13:37 17.69KB pobierz plik: ZS_karta zgłoszeniowa_obowiazujaca_od 31.10.2018.docx
pdf regulamin_zs_2016.pdf 18-11-07 13:38 1.58MB pobierz plik: regulamin_zs_2016.pdf