do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Nagroda jest przyznawana w 4 kategoriach

- Człowiek

- Organizacja

- Instytucja

- Firma. 

Termin składania wniosków: 15 listopada

Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego poprzez swoje organa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje), osoby prawne, dyrektorzy placówek oświatowych oraz grupy osób fizycznych w liczbie minimum 10.

Kompletne wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Nagrody otrzymują osoby fizyczne i prawne, organizacje i inne podmioty działające na rzecz Gminy Krzeszowice, jako wyróżnienie ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej mieszkańców i promocji wolontariatu.

Statuetki są przyznawane od 2012, nagrody mają charakter honorowy, a ich przyznaniu decyduje Kapituła Nagrody „Źródło Sukcesu” powołana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Regulamin i formularze karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz tutaj:

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf regulamin_zs_2016.pdf 16-03-11 12:35 1.58MB pobierz plik: regulamin_zs_2016.pdf
pdf zarzadzenie_zs_2016.pdf 16-03-11 12:36 336.59KB pobierz plik: zarzadzenie_zs_2016.pdf
doc zrodlo_sukcesu_zgloszenie.doc 16-03-11 12:37 31KB pobierz plik: zrodlo_sukcesu_zgloszenie.doc
doc zrodlo_sukcesu_osw.doc 16-03-11 12:37 24.5KB pobierz plik: zrodlo_sukcesu_osw.doc