przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Flawii, Justyna, Rajmunda
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż nabór wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice w roku 2017 zakończył się dnia 31.10.2017 r.

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zaw. azbest został zrealizowany z terenu 135 nieruchomości należących do mieszkańców gminy Krzeszowice w ilości 266,61 Mg. Usługę zrealizowała firma Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, na kwotę 67 985,55 zł brutto.   
Jednocześnie informujemy, że 14 grudnia 2017 r. Gmina Krzeszowice otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice”, w kwocie 1 121 310,35 zł. Realizacja Projektu została zaplanowana na lata 2018 - 2020.
W ramach Projektu, możliwa będzie realizacja usługi demontażu pokryć dachowych i innych elementów budowlanych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (eternitu), odbioru i utylizacji zdemontowanych elementów z azbestu oraz przeprowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Gminy.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 319 188,67 zł. Dofinansowanie w wysokości  85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, w ramach: Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Wszystkie informacje dot. tematyki związanej z azbestem, można uzyskać w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowicach, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, segment A, pokój nr 4, lub pod nr telefonu 12 252-08-21.