przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Amalii, Czecha
przejdź do stopki

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW

08 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice przypomina

właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcą gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone, niewykoszone grunty są zagrożeniem

dla upraw rolniczych i ogrodniczych, stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Dodatkowo, w okresach suszy, zarośnięte nieruchomości zwiększają zagrożenie związane z pożarami.
Powstałe zarośla przyciągają dziką zwierzynę (jak dziki, sarny itp.), która znajduje w tych miejscach schronienie oraz pożywienie.
Likwidacja chwastów powinna być prowadzona systematycznie, przez cały rok, od wiosny do wczesnej jesieni. Niedopełnienie tej czynności w praktyce powodować może spory i konflikty sąsiedzkie.

Wskazany powyżej obowiązek wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909).

Jednocześnie informujemy, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniem o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela (posiadacza) gruntu, na którym występuje zagrożenie.
Informujemy ponadto, iż w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu.
W związku z powyższym apelujemy o jak najszybsze wykoszenie zarośniętych i zachwaszczonych działek, aby uniknąć wyżej wymienionych zagrożeń.