przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

25 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności
 

W dniu 23 sierpnia 2016 roku burmistrz Wacław Gregorczyk wręczył  nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymały je: Katarzyna Miler - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze,  Magdalena Zachwieja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Tenczynku, siostra Dorota Szynal - nauczyciel religii w Zespole Szkół w Tenczynku, Marzena Sulima - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Justyna Bartosik - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Miękini, Ewelina Ostachowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej w Miękini, Magdalena Imiołek - nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej w Czernej oraz Barbara Kamińska - nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Zalasiu.

 


Przed burmistrzem nauczyciele złożyli ślubowanie:
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
W uroczystości wręczenia awansów uczestniczyły również Barbara Adamczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, Ewa Cudzik-Tekielak - Dyrektor Zespołu Szkół  w Tenczynku, Teresa Gorczyńska - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej i Aneta Łydek -Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Zalasiu.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach kariery zawodowej.