przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Elizy, Justyny
przejdź do stopki

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

12 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności

Złożenie deklaracji do CEEB od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowe dla wszystkich

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wdrożenia od 1 lipca 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB zostanie uruchomiona na rzecz usprawnienia walki o czyste powietrza w Polsce. Celem będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Baza będzie ważnym źródłem informacji także dla Gminy Krzeszowice.
W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br. Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.
W deklaracji będzie trzeba zawrzeć następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych. Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu CEEB, oraz w formie papierowej w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Ekodoradca