przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Antoniego, Gracji, Lucjana
przejdź do stopki

Informacja Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego

22 Luty 2021
kategoria:
Aktualności

Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 304), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/304
- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 2021r. poz. 298), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/298
- w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 296), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/296
- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 314), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/314
- w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – prawo budowlane – dotyczy wyłączenia stosowania przepisów określonych w art. 45a ust. 1 w związku z art. 45a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 308), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/308

Prosimy o korzystanie z obowiązujących formularzy.

Ponadto w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/