przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Gagrieli, Liwii, Leonarda
przejdź do stopki

Informacja o dystrybucji węgla przez Gminę Krzeszowice

29 Listopad 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 24 listopada 2022 roku Gmina Krzeszowice podpisała umowę ze Spółką Aukcyjną Tauron Wydobycie z siedzibą w Jaworznie

– podmiotem uprawnionym do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Daje to możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu gminy na sezon grzewczy 2022/2023.
W wyniku podpisania ww. umowy mieszkańcy zapłacą za tonę węgla/groszku: 1 890,00 zł brutto.
Zgodnie z podpisaną umową, gmina będzie odbierać węgiel/groszek z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie lub z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Odbioru zakupionego węgla/groszku będzie można dokonać we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą z dwóch składów, znajdujących się na terenie Krzeszowic:
1. Firma Bostar, ul. Zagrody 5, 32-065 Krzeszowice
2. Firma Więcek, ul. Kolejowa, 32-065 Krzeszowice.

Procedura sprzedaży węgla przez Gminę Krzeszowice

Mieszkańcy, którzy składają wnioski do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach o preferencyjny zakup paliwa, zostaną telefonicznie lub e-mailowo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku
i możliwości odbioru Informacji. Informacja w sprawie weryfikacji wniosku w formie papierowej będzie do odebrania z sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, należy w terminie 5 dni od otrzymania informacji uiścić opłatę za węgiel w kasie Urzędu lub na podany w Informacji rachunek bankowy. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, oraz ilość ton. Następnie w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty za zakup węgla należy zgłosić się po odbiór faktury do Referatu Księgowości Budżetowej w Urzędzie, ul. Grunwaldzka 4  – pokój nr 13 – parter.
Dokumentem uprawniającym do odbioru węgla będzie faktura i dowód osobisty. Jeżeli wnioskodawca nie będzie dokonywał odbioru węgla osobiście, musi upoważnić inną osobę (na piśmie). Węgiel będzie można odebrać w składzie zadeklarowanym przy odbiorze ww. Informacji.

O preferencyjny zakup węgla mogą ubiegać się mieszkańcy po złożeniu wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości odbioru węgla do końca 2022 roku, wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2022 roku.
Wnioski można składać w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Grunwaldzka 4 lub w formie elektronicznej poprzez Platformę ePUAP przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Formularz wniosku do pobrania w załączniku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.


Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.docx
ilość pobrań: 291
22-11-29 14:21 WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.docx 45.36KB -