przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Kasrota, Soni
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki, oblodzenie
przejdź do stopki

Konsultacje projektu uchwały

05 Luty 2016
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) działające na obszarze Gminy Krzeszowice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w

konsultacjach społecznych w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2016 roku”.


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2016 roku” dostępny jest niżej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 oraz w pokoju nr 6.
Konsultacje trwają od dnia 04.02.2016 r. do 18.02.2016 r.


Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2016 r.

- na adres mailowy: ,
- na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, Referat Ochrony Środowiska ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf
ilość pobrań: 1051
16-02-05 15:26 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf 406.06KB zobacz