przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Nie czekaj na wezwanie z urzędu skarbowego dotyczące zeznania Twojego dziecka

05 Maj 2023
kategoria:
Aktualności

W ubiegłym roku zmieniły się przepisy. W rozliczeniu za 2022 r. rodzice powinni złożyć odrębne zeznanie w imieniu małoletniego dziecka, które otrzymywało rentę rodzinną.

• Rodzice powinni samodzielnie skorygować błędne zeznani a albo zostaną wezwani przez urząd skarbowy do takiej korekty. Poprawa zeznania nie spowoduje żadnych negatywnych
konsekwencji.
• Podpis powinien złożyć dorosły opiekun.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniach podatkowych za 2022 rok, rodzice nie doliczają już do swoich dochodów rent, które otrzymały ich małoletnie dzieci (dochody np. z: renty, pracy, stypendium).
To opłacalne, bo teraz każdy i rodzic i dziecko może skorzystać z kwoty wolnej 30.000 zł. Dzieci nie mają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie mogą samodzielnie podpisać zeznania podatkowego ani tradycyjnie ani elektronicznie.
Zeznanie musi podpisać osoba dorosła (np. rodzic), dlatego wyjątkowo nie można w takiej sytuacji rozliczyć się przez internet, a jedynie w formie papierowej. Warto zrobić to samodzielnie, nie czekając na wezwanie z urzędu, co przyspieszy ewentualny zwrot nadpłaty. Poprawa zeznania jest konieczna i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Jak prawidłowo się rozliczyć lub skorygować zeznanie?
1. Wypełnij zeznanie za dziecko na papierowym formularzu. To konieczne, ponieważ formularze elektroniczne nie przewidują możliwości logowania małoletniej osoby danymi rodzica.
2. Podpisz zeznanie w imieniu dziecka. Wskaż, kim dla niego jesteś (np. matka, opiekun prawny itd.)
3. Wyślij zeznanie dziecka za pośrednictwem poczty lub złóż osobiście. Urzędy skarbowe pracują w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15.