przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

01 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a) Idenyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b) Staży zawodowych
c) Szkoleń zawodowych
d) Pośrednictwa pracy
e)Wsparcia trenera pracy
Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
• Telefon- 512 053 545
• E-mail-
• w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków    
•na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl