przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

O rozwoju przedsiębiorczości

18 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości był tematem spotkania

z cyklu „Dzisiaj Rozmawiamy o …”, które odbyło się 14 kwietnia w Sali Herbowej. Rozpoczynając dyskusję burmistrz Wacław Gregorczyk przypomniał o podjętych w roku 2015 uchwałach: w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających lub podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Celem tych zwolnień jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom, pobudzenie rozwoju gospodarczego a także łagodzenie skutków bezrobocia. Na dotychczasowym poziomie zachowane zostały stawki podatku od nieruchomości a obniżce uległy stawki podatku od środków transportowych.

W tym roku burmistrz planuje uruchomienie

w Urzędzie Miejskim Strefy Spotkań Przedsiębiorców – pomieszczenia biurowego z dostępem do internetu i sali konferencyjnej. Tworzy się także grupa Opiekunów Biznesu – właścicieli już działających firm, którzy udzielać będą bezpłatnych konsultacji osobom planującym założenie działalności gospodarczej. Będzie to oferta praktycznych porad skierowana zwłaszcza do ludzi młodych. Opiekunowie Biznesu organizować będą także, w porozumieniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi, wizyty uczniów w swoich przedsiębiorstwach.

 

W dalszej część spotkania uczestnicy dyskutowali m.in. o:

strefie gospodarczej w Miękini, planie zagospodarowania przestrzennego, zjeździe z autostrady, modernizacji linii kolejowej, zakupionej przez gminę działce, cenie za wodę i ścieki, informacji turystycznej oraz perspektywach rozwoju tzw. przemysłu czasu  wolnego i usług dla seniorów.