przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Jakuba, Stefana, Romy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu
przejdź do stopki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych

01 Luty 2016
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Krzeszowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb pozakonkursowy).
Oferty złożone w 2016 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi (Filipowice 612) – Organizacja święta pod tytułem „Wiejskie dziedzictwo przyrodnicze na przykładzie przydomowych ogrodów z terenu Gminy Krzeszowice – data ogłoszenia na stronie internetowej 01.02.2016 r.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi (Filipowice 612) – Organizacja warsztatów rękodzielniczych „Oswajamy świat sztuki” – zastosowanie nowoczesnej sztuki zdobniczej w różnych dziedzinach życia – data ogłoszenia na stronie internetowej 01.02.2016 r.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi (Filipowice 612) – Organizacja IX Gminnego Konkursu Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie sołectwa Filipowice – data ogłoszenia na stronie internetowej 01.02.2016 r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krzeszowicach - Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Inwalidy - data ogłoszenia na stronie internetowej 2.02.2016 r.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.