przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Opracowujemy Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022

01 Czerwiec 2016
kategoria:
Aktualności
 

Zadaniem rewitalizacji jest poprawa jakości życia ludzi zamieszkujących dany obszar. To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego tych obszarów, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja przebiega w ścisłej konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

 

Podstawą do przyjęcia programu rewitalizacji jest wcześniejsze ustalenie problemów z jakimi borykają się mieszkańcy gminy. Oceniane są problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno- funkcjonalne i techniczne. Wykonawcy Programu posłużyli się dwuetapową metodą wyznaczania obszaru, który zgodnie z przygotowaną diagnozą stosunków społeczno-gospodarczych w gminie kwalifikuje się do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Mają to być zarówno działania „twarde” – inwestycyjne i modernizacyjne oraz „miękkie” – społeczne, adresowane do mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji.

Podczas spotkania Dr Kamila Noworól i mgr Paweł Hałat przedstawili wyznaczone na postawie diagnozy wstępne granice obszaru rewitalizacji,.

Spotkanie, zostało zorganizowane w formie warsztatu i miało na celu doprecyzowanie obszaru, gdzie będą podejmowane projekty rewitalizacyjne. Wstępnie ustalono, że będzie on obejmował swoim zasięgiem krzeszowickie osiedla: Centrum i Parkowe. Jednak dokładne ustalenia zapadną dopiero na kolejnych konsultacjach.