przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Elizy, Justyny
przejdź do stopki

Podatki w 2016 roku

12 Listopad 2015
kategoria:
Aktualności

Podatki w 2016 roku


W roku przyszłym stawki podatku od nieruchomości pozostaną generalnie w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym. Zmianie ulegnie jedynie stawka od budowli - powrót do jednej stawki 2%. Nadmienić należy, że stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące w gminie Krzeszowice, są konkurencyjne w porównaniu do okolicznych gmin. W zakresie podatku od środków transportowych Rada Miejska przychyliła się do zaproponowanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice obniżki tych stawek.

Było to odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, działających w sektorze transportu drogowego, którzy podnoszą, że ich sytuacja na rynku jest wyjątkowo trudna z uwagi na liczne obciążenia fiskalne, a stawki od środków transportowych obowiązujące dotychczas w Gminie Krzeszowice nie należały do najniższych. Wychodząc zatem naprzeciw przedsiębiorcom oraz mając nadzieję, że nowe regulacje stawek będą procentowały w przyszłości rozwojem przedsiębiorczości, zwiększonymi wpływami do budżetu gminy (wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu w naszej gminie) zdecydowano, że stawki podatku od środków transportowych na rok 2016 zostaną obniżone generalnie o ok. 20%, a dla pewnych grup środków transportowych, posiadających certyfikat co najmniej EURO 5 zastosowano obniżkę stawek o ok. 30%. Ponadto uwzględniono także zmiany ustawowe w zakresie podziału autobusów na poszczególne przedziały podatkowe. Dla tych środków transportowych Rada Miejska zaakceptowała większą obniżkę stawek. Zaproponowane rozwiązania w zakresie wysokości stawek podatku od środków transportowych powinny zatem stanowić zachętę do nabywania i rejestrowania środków transportowych na terenie naszej gminy, natomiast zastosowanie wyższej bonifikaty dla środków transportowych o niskiej emisji spalin stanowi wyraz troski o czystość środowiska naturalnego.