przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice

05 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

Samorząd Gminy Krzeszowice

przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 - 2022. Rozpoczęcie prac w roku 2016 spowodowane jest wejściem w życie pod koniec roku 2015 ustawy o rewitalizacji, która stworzyła nowe ramy dla opracowywania programów rewitalizacji i realizacji przedsięwzięć służących odnowie obszarów miejskich i wiejskich.

W wyniku przeprowadzonego postępowania umowę na opracowanie Programu Rewitalizacji podpisano z firmą Aleksander Noworól Konsulting,

posiadającą wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zleceń. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022 zakłada możliwie szerokie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tego dokumentu, który będzie podstawą do podejmowania inicjatyw służących ludziom. Tworzenie Programu będzie oparte o wiele działań, wśród których znajdą się:
• ankieta dla Mieszkańców, dotycząca potrzeb i oczekiwań w zakresie rewitalizacji,
• spotkania i debaty publiczne,
• prowadzenie akcji informacyjnej, w tym na specjalnie utworzonej przez wykonawcę Programu stronie na portalu społecznościowym Facebook o nazwie Rewitalizacja Krzeszowic (adres: www.facebook.com/Rewitalizacja-Krzeszowic-1053732628018275) oraz za pośrednictwem strony Gminy (adres: www.gminakrzeszowice.pl),
• konsultacje w postaci możliwości nadsyłania wniosków i uwag do kolejnych etapów opracowywania dokumentów dotyczących rewitalizacji Gminy Krzeszowice.

Zależy nam na jak najszerszym udziale Państwa – Mieszkańców, lokalnych działaczy społecznych i lokalnych przedsiębiorców w tym procesie.

To Państwo jesteście najlepszymi ekspertami  - najlepiej wiecie jakie są mocne i słabe strony Krzeszowic i sołectw gminy, co należy rozwijać a co zmienić. Prosimy zatem o życzliwe podejście do podejmowanych działań i szeroki w nich udział. O szczegółowych datach i formach współpracy będziemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem informować.

Ankieta do wypełnienia - prosimy o jej wypełnienie do 25 kwietnia 2016 r.