przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Rosną szanse na budowę kanalizacji w Zalasie

29 Lipiec 2016
kategoria:
Aktualności

Dwa zadania kanalizacyjne z naszej gminy uzyskały pozytywną ocenę

podczas formalnej kwalifikacji kart projektów złożonych do subregionalnej części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Ta decyzja przybliża szansę na uzyskanie dofinansowania środkami unijnymi dwóch dużych zadań kanalizacyjnych planowanych w południowej części naszej gminy.

Jeżeli uda się naszej gminie pozyskać dofinansowanie środkami zewnętrznymi wówczas realizowane byłyby III oraz IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zalasie.

- Ta jedna z największych wiosek gminy Krzeszowice nie jest jeszcze w pełni skanalizowana, a układ terenu powoduje, że ścieki zrzucane są do oczyszczalni w Frywałdzie. Po dobudowaniu nowych odcinków kanalizacji w Zalasie oczyszczalnia ta pracowałaby efektywniej, a jednocześnie poprawiłaby się czystość gruntu i wód w południowej części gminy – informuje burmistrz Wacław Gregorczyk.
JB