przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Racheli, Sławy, Teofila
przejdź do stopki

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

28 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Do realizacji przedsięwzięcia „Wspieraj Seniora” przystąpił również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.
Program skierowany jest do osób  powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia, m.in. zweryfikowanie, czy osoba faktycznie nie ma najbliższej rodziny, która jest zobowiązana do pomocy, należy do GOPS.  
Wobec rozpowszechnianych przez krajowe media błędnych informacji, co do zakresu usług realizowanych przez ośrodek pomocy, GOPS zaznacza, że usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. O ile znajdą się chętni wolontariusze, może być świadczona również usługa wyprowadzania psa. Podkreślamy, że wsparcie nie obejmuje usług transportowych, kontaktów z lekarzami, gotowania obiadów czy towarzyszenia seniorom w czasie spacerów. Z programu nie mogą korzystać osoby już objęte pomocą w formie usług opiekuńczych.

Mechanizm udzielania pomocy w 4 krokach:

Krok 1. Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu pomocy oraz datę wizyty.
Krok 4. Po dokonaniu zakupów pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem telefonicznie, informując o kosztach i prosząc o przygotowanie odpowiedniej kwoty, którą następnie senior przekazuje osobie dostarczającej zakupy (do zakupów zawsze dołączony jest paragon). Koszty zakupów pokrywa senior.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej powinna odbywać się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS, rozpatrywane są od poniedziałku.
Zapraszamy również do współpracy WOLONTARIUSZY. Dzięki dodatkowej pomocy będzie można rozszerzyć katalog wsparcia na rzecz seniorów, m.in. o wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, wizytę u lekarza. Chęć pomocy należy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety w zakładce https://wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza lub bezpośrednio w GOPS, pod nr tel. 12 258 30 80.