przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Aureliusza, Natalii, Rudolfa
przejdź do stopki

Teleporady w ramach POZ w Krzeszowickim Centrum Zdrowia

29 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje, że teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
Teleporady w ramach POZ w jednostce udzielane są przy użyciu systemu łączności, tj. w formie  rozmowy telefonicznej. Pacjent zgłasza w rejestracji POZ potrzebę uzyskania porady medycznej.
Rejestracja na teleporadę może nastąpić telefonicznie, w rejestracji, za pośrednictwem osoby trzeciej, a także przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestracji, do którego link znajduje się na stronie internetowej www.kczkrzeszowice.pl.
Rejestracja przekazuje informację do właściwego ze względu na złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ. Lekarz POZ za pośrednictwem połączenia telefonicznego udziela teleporady na wskazany przez pacjenta numer telefonu.

Termin teleporady ustalany jest każdorazowo podczas kontaktu pacjenta z rejestracją, poprzez określenie konkretnego dnia, w jakim wykonana zostanie próba kontaktu z pacjentem przez personel jednostki.

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności, tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady, lekarz wykonuje minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta), lekarz ustala z pacjentem datę i godzinę udzielenia świadczenia. W Krzeszowickim Centrum Zdrowia istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia, który uniemożliwia zrealizowanie świadczenia w formie teleporady.

W przypadku konieczności zamówienia leków w ramach kontynuacji leczenia,

pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia osobiście w rejestracji, telefonicznie na numer właściwej rejestracji POZ oraz elektronicznie, wysyłając wiadomość mailową na właściwy adres mailowy rejestracji POZ.
Adresy mailowe do poszczególnych poradni POZ:
- Poradnia POZ Krzeszowice dorośli


- Poradnia POZ WOZ Nowa Góra


- Poradnia POZ WOZ Zalas


- Poradnia POZ WOZ Tenczynek


O wystawieniu recept na poszczególne leki w ramach kontynuacji leczenia decyduje lekarz. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Kody do recept w ramach kontynuacji leczenia podawane są na wskazane przez pacjenta numer telefonu (również kody do recept zamówionych drogą elektroniczną)

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązującego standardu teleporady, jak również instrukcje dotyczące e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne czy zakładania Internetowego Konta Pacjenta dostępne są na stronie www.kczkrzeszowice.pl