przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

W cyklu „Dzisiaj rozmawiamy o …”: Czego oczekuje krzeszowicka młodzież?

03 Czerwiec 2016
kategoria:
Aktualności
 

Witając młodzież i przybyłych mieszkańców burmistrz Wacław Gregorczyk przedstawił reprezentantów środowiska samorządowego oraz specjalnie zaproszonego na spotkanie w Krzeszowicach przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej z Olkusza Jana Sareckiego. O przygotowaniach do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach opowiedział na początku spotkania radny Wojciech Pogan – najmłodszy radny w naszej gminie a zarazem inicjator zmian w Statucie Gminy Krzeszowice, które otwarły drogę do formalnego umocowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach w strukturze podmiotów samorządowych.
– Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, że możemy rozmawiać o konkretach – stwierdził Wojciech Pogan, zachęcając młodych mieszkańców gminy do zaangażowania się w rozwiązywanie własnych problemów.
Zaproszony na spotkanie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Sarecki opowiadał o zadaniach i możliwościach, jakie dzięki MRM w Olkuszu podejmuje środowisko ludzi młodych. Jak stwierdził, idea powołania w Olkuszu MRM powstała podczas akcji „Akademia Młodego Patriotyzmu”, do dzisiaj tamtejsza rada odbyła już 7 posiedzeń, uczestniczy w konsultacji ważnych dla młodzieży spraw leżących w kompetencji samorządu i dysponuje swoim budżetem, wydzielonym w budżecie gminy Olkusz. Nie jest to kwota duża – 30 tys. zł na rok – ale pozwala skierować te środki na najbardziej oczekiwane przez młodzież projekty.
Dużą część spotkania poświęcono na omówienie wad i zalet różnych wariantów wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. W Olkuszu oparto się na sieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które są okręgami wyborczymi i tam odbywa się głosowanie. W przypadku Gminy Krzeszowice proste skopiowanie takiej formuły uniemożliwiłoby głosowanie młodzieży z naszej gminy uczącej się poza terenem gminy, a szczególnie w przypadku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jest to bardzo duża grupa. Wśród dyskutantów – zarówno młodzieży jak i osób dorosłych – przeważała opinia o konieczności zapewnienia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach wszystkim ludziom młodym – także tym, uczącym się poza gminą. W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adama Godynia głosowaniu młodzież wybrała wariant gwarantujący każdemu uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej udział w wyborach do MRM w Krzeszowicach.


W drugiej części spotkania, korzystając z licznej reprezentacji środowiska młodzieży naszej gminy, burmistrz Wacław Gregorczyk podniósł temat potrzeb i oczekiwań ludzi młodych wobec władz gminy i wobec całego środowiska. Wśród interesujących propozycji, jakie wskazali uczestnicy spotkania znalazły się m.in. pomysły na potrzebę zorganizowania wystawy twórców- amatorów na Rynku, miejsca na spotkania dla ludzi młodych, np. w formie klubokawiarni z małą sceną, gdzie mogłyby się prezentować zespoły i grupy artystyczne z naszej gminy. Dużo czasu poświęcono na przybliżenie formy jednego z pomysłów zgłoszonych na czwartkowym spotkaniu – organizacji święta w formie zabawowej, czegoś na wzór „Dni Krzeszowic”, ale z ciekawą ofertą dla ludzi młodych.
Ustosunkowując się do tej propozycji burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał, że o takim wydarzeniu rozmawiał już z wieloma osobami, widząc taką potrzebę.
- W tym roku dla ludzi młodych gmina będzie organizowała część kulturalną w ramach Światowych Dni Młodzieży, a o przyszłym roku pomyślimy tworząc budżet na 2017 rok. Atrakcyjną formą mogłoby być na przykład „pożegnanie wakacji” lub inne wydarzenie na przełomie wakacji i początku roku szkolnego. Pamiętajmy, że sezon wydarzeń kulturalnych w naszej gminie zaczynamy dość wcześnie, bo już w maju, markowym wydarzeniem, cieszącym się popularnością daleko poza gminą, czyli „Majówką Hrabiny Zofii”, którą chcemy nadal rozwijać i wzbogacać – stwierdził burmistrz Wacław Gregorczyk.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Młodzi Demokraci.

Tekst: Jan Bereza
Zdjęcia: Marian Lewicki

Galeria zdjęć z wydarzenia