przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Aureliusza, Natalii, Rudolfa
przejdź do stopki

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP

18 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje,

że zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 9 czerwca 2021 r., z którego treścią można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,329644,2021.html

w dniach 18 czerwca 2021 r. – 9 lipca 2021 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska,  Zalas,  Żary  w Gminie   Krzeszowice,  obejmującej  obszar  w  zachodniej  części  sołectwa  Filipowice w Gminie Krzeszowice  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
http://e-krzeszowice.home.pl/dokumenty/UAG_Filipowice_VI_2021.zip
(projekt zmiany mpzp - materiały do pobrania)


W/w projekt znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładkach: BURMISTRZ → OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA

Wyłożenie do publicznego wglądu w/w projektu odbywa się w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice, pok. nr A6, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.