przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Elizy, Justyny
przejdź do stopki

Wspieramy rodziny - kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego

06 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności

Powiat Krakowski przystąpił do projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”,

w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Projekt skierowany jest do:
- Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka,
- Osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- Dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową: https://pcpr.powiat.krakow.pl.