przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Aureliusza, Natalii, Rudolfa
przejdź do stopki

Współpraca samorządów Małopolski Zachodniej w zakresie budowy nowych połączeń drogowych

24 Maj 2016
kategoria:
Aktualności
 

16 maja 2016 r. w Olkuszu zawarte zostały dwie umowy na opracowanie dokumentacji

niezbędnych do przygotowania inwestycji, które powinny znacząco poprawić dostępność komunikacyjną Małopolski Zachodniej, w tym naszej gminy.


 

Otwarcie komunikacyjne Gminy Krzeszowice na północ i południe może znacząco przyczynić się do ożywienia gospodarczego Ziemi Krzeszowickiej. Każda nowa możliwość lepszego i szybszego dojazdu podnosi także atrakcyjność turystyczną naszej gminy – uważa burmistrz Wacław Gregorczyk.

Pierwsza przygotowywana inwestycja ma połączyć drogę krajową 94 z autostradą A4.

Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przedstawiciele samorządów z Małopolski Zachodniej. W ramach umowy do 2017 r. ma zostać opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, finansowane wspólnie przez Województwo Małopolskie, powiaty: chrzanowski, krakowski, olkuski oraz gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Jego wartość została oszacowana na 350 tys., w tym połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, natomiast pozostała kwota pochodzić ma po równo od samorządów (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego). Dokument ten, ma określić i ocenić możliwe warianty nowej drogi co ułatwi dokonanie najkorzystniejszego wyboru przebiegu  trasy. We wcześniejszych projektach rozważano przyłączenie drogi krajowej 94 do autostrady A4 przez węzły Jeleń, Byczyna lub Balin. Według obecnej koncepcji trasa ma przebiegać przez tereny wszystkich partnerów.

Drugie porozumienie dotyczy aktualizacji koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i drogi krajowej 79 w Krzeszowicach

jak również  uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Umowa ta została podpisana pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz Gminą Krzeszowice.
Zaproponowane zmiany uwzględnią planowane w tej części Małopolski projekty drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie trasy do DK 94 w rejonie Olkusza). Dokumentacja ma zostać sporządzona do 2017 r. i ma na celu wskazać najlepsze rozwiązanie, a także oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana 16 maja umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie dwa powiaty i Gmina Krzeszowice (każdy partner po 33 333 zł ).