przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego - aktualizacja

24 Lipiec 2023
kategoria:
Aktualności

Od 15 czerwca 2023 można zgłaszać kandydatury na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 22 września 2023 r.

Jak zgłosić kandydaturę?
Zgłaszanie kandydatur odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego w Strefie Kandydata, na stronie https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/.

Kto może kandydować?
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego oraz która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego?
Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego jest reprezentacją uczącej się młodzieży, zamieszkującej powiat krakowski. W skład Rady wchodzi 15 radnych wyłonionych w ośmiu okręgach wyborczych.
Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

Cele działania Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego:
- zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym,
- zwiększenie poziomu edukacji obywatelskiej młodych osób, które w większym zakresie będą reprezentowane na forum publicznym,
- pobudzenie idei samorządności wśród młodzieżowych przedstawicieli wspólnoty lokalnej.

Głosowanie w wyborach
Kiedy odbędzie się głosowanie?
Głosowanie na kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywać się będzie w dniach 6-10 listopada 2023 r.
Kto może głosować?
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego.
Jak zagłosować?
Wybory przeprowadzane są w 8 okręgach wyborczych.
Osoby posiadające czynne prawo wyborcze dokonują wyboru Radnych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap wyborów.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym. Osobom, które nie mają dostępu do Internetu, Starosta Krakowski zapewnia możliwość oddania głosu w siedzibie Starostwa oraz w innych wyznaczonych przez Starostę miejscach, tj.:
- Słowackiego 20, Kraków – p. 103, pn. – pt. 700-1500;
- Zapole 2, Węgrzce – Dziennik Podawczy, pn. 9ºº-17ºº, wt. – pt. 730-1530,
- Kopernika 13, Skawina – Dziennik Podawczy, 9ºº-17ºº, wt. – pt. 730-1530.

Kontakt
Telefon: 12 39 79 103
Adres e-mail:
Adres www: https://powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/