przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

30 Marzec 2016
kategoria:
Aktualności

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przypomina, że od 30 marca 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana Studium dotyczy terenów obejmujących obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej.


Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice – pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:30 do 17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 – 15:30.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielać będzie w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. od 9:45 do 10:45.


Zainteresowani mogą się zapoznać z projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz wnosić pisemnie uwagi do dnia 18 maja 2016 r.Rysunki i tekst studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice/Article/get/id,1183061.html