przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Wyniki - Fundusz wkładów własnych

05 Sierpień 2022
kategoria:
Aktualności

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice tzw. fundusz wkładów własnych, dofinansowano projekt pn. X edycja wydarzenia ZIELE Z ZIÓŁ. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej w Rudnie, realizowany przez Fundację KOBIETA W REGIONIE.

W ramach ww. otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 152/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 kwietnia 2022 roku, pozostały wolne środki finansowe w kwocie 6 000,00  zł. Nabór ofert trwa w trybie ciągłym do dnia 30 listopada 2022 roku lub do wyczerpania  środków.

Zarządzenie