przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Błażeja, Joanny, Telimeny
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu
przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krzeszowice jest prowadzone przez pięć podmiotów, w zależności od kategorii drogi.

05 Styczeń 2016
kategoria:
Aktualności

 

Droga krajowa nr 79 Kraków  - Katowice

przebiegająca przez teren Gminy Krzeszowice, utrzymywana w II-gim standardzie zimowego utrzymania i Odcinek Autostrady A-4, przebiegający przez teren Gminy Krzeszowice, utrzymywany w I-szym standardzie zimowego utrzymania 
 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, telefony:
Sekretariat – (12) 417-25-00, (12) 411-01-18 (FAX.);
Dyrektor Oddziału – (12) 417-25-00;
Z-ca Dyrektora – (12) 417-43-59;
Naczelnik Wydziału Dróg – (12) 417-17-88; (12) 417-25-77 i (12) 413-39-38 Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej – (12) 417-36-29 – (FAX.); 
Punkt Informacji Drogowej (PID), czynny całą dobę -  (12)  417-14-22; (12) 412-16-44 i 0 600-800-610.
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Kraków,
ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków:
 telefon czynny całą dobę - 0 608-648-204;
dyżurny „AKCJI ZIMA” - 12/ 285-51-95.
- Odcinek autostrady A-4 – STALEXPORT Mysłowice.


Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 791 Trzebinia

– wzgórze Galman (gmina Krzeszowice) - Olkusz, przebiegającej przez teren naszej Gminy – Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Dyżurny  „Akcji zima”, telefon czynny w godz.: 6.00 – 20.00 – 12/637-04-78.


Drogi powiatowe

– Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków, tel. 12/ 637-18-11, 12/622-10-26 i 12/ 622-10-30
- Firma Mirex, Leszek Mirek Dubie 16, tel. 12/ 282-50-05,
- Firma Handlowo-Usługowa Janusz Szlachta, 32-080 Jerzmanowice 400A, tel. 605-635-446,
- Firma Usługowo-Handlowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk, 32-070 Czernichów 95, tel. 600-017-232;

Drogi gminne – Gmina Krzeszowice

- Usługi Komunalne Krzeszowice, spółka z O.O., Plac Fr. Kulczyckiego 1,  32-065 Krzeszowice.
Telefony czynne całą dobę – (12) 282-01-65, 601-437-456.
Teren objęty Rewitalizacją w mieście Krzeszowice - Usługi Komunalne Krzeszowice, spółka z O.O., Plac Fr. Kulczyckiego 1,  32-065 Krzeszowice.
Telefony czynne całą dobę – (12) 282-01-65, 601-437-456.

Zasady i wykazy zimowego utrzymania

dróg, ulic, placów i chodników gminnych na terenie Gminy, zostały określone w przyjętym i stanowiącym załącznik do umowy „Operacie Zimowego Utrzymania Dróg”.
Ponadto podpisywane są  również z podmiotami prywatnymi umowy na mechaniczne usuwanie śniegu i posypywanie miejsc publicznych na terenie sołectw i osiedli Gminy Krzeszowice, z budżetu, będącego w dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice, przez Usługi Komunalne Krzeszowice spółka z o.o., w ramach podpisanej umowy na zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice.

Standard zimowego utrzymania

poszczególnych odcinków dróg zależy od Zarządcy drogi.
W przypadku dróg gminnych należy liczyć się z tym, że w razie silnych opadów śniegu, celem będzie w pierwszej kolejności zapewnienie ich przejezdności. Standard zimowego utrzymania dróg na terenie naszej Gminy przewiduje tzw. Utrzymanie dróg „na biało”, co oznacza, że posypywane będą jedynie najniebezpieczniejsze fragmenty dróg, czyli np.: skrzyżowania i strome podjazdy.

W przypadku uwag i zgłaszania problemów

z zimowym utrzymaniem dróg najlepiej jest kontaktować się bezpośrednio z Zarządcą drogi lub z dyżurnymi, odpowiadającymi za koordynacje i przekazywanie informacji osób obsługujących sprzęt odśnieżający oraz piaskarki.
Powyżej zostały podane adresy wraz z siedzibami i numerami telefonów służb odpowiedzialnych za prowadzenie zimowego utrzymania dróg z sezonie zimowym 2015/2016.