przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anety, Leokadii, Wiesława
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego

12 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice przypomina producentom rolnym, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można złożyć w terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r. oleju napędowego do produkcji rolnej. Wnioski te należy składać na Dzienniku Podawczym (parter) w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, po wcześniejszej konsultacji  w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego pokój nr 10 parter.
Druk wniosku jest do pobrania na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, jak również w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego pokój nr 10 parter lub tutaj
Do wniosku dołącza się faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
Wnioski złożone w innym terminie niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Wypłata przyznanego zwrotu nastąpi w miesiącu październiku 2016 r.