przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

„Dobrze płatna praca w gospodarce rynkowej to towar najbardziej oczekiwany przez mieszkańców każdej gminy. Praca – gwarantująca godne życie i stabilizację życiową. Dlatego współpraca z podmiotami tworzącymi miejsca pracy będzie jednym z priorytetów mojej działalności samorządowej w obecnej kadencji”.

Tymi słowami Wacław Gregorczyk rozpoczął Konferencję z przedsiębiorcami oraz osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – pod tytułem „Bariery Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Krzeszowice”, która odbyła się 24 kwietnia 2015 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Ziemi Krakowskiej reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Osiniaka.

Konferencję poprowadziła Dorota Marek– Doradca Burmistrza ds. przedsiębiorczości. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.

Andrzej Osiniak Prezes RIG Ziemi Krakowskiej

przedstawił działalność Izby oraz zaprosił przedsiębiorców do wstępowania w jej szeregi. W jego opinii osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wspólnie zabiegać o przełamanie barier utrudniających rozwój przedsiębiorczości.

Małgorzata Liburska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

poinformowała zebranych o możliwościach wspierania tworzenia miejsc pracy z  wykorzystaniem publicznych środków finansowych oraz zachęciła przedsiębiorców do współpracy. Przekazała uczestnikom konferencji materiały informacyjne.

O unijnych środkach finansowych jakie będą dostępne w najbliższych latach na rozwój przedsiębiorczości mówiła Edyta Pęcherz, Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Najważniejszym punktem konferencji była dyskusja dotycząca barier rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Krzeszowice.

Zebrani zgłosili szereg uwag i zapytań do samorządu gminnego w zakresie możliwości obniżenia wysokości podatku od środków transportowych, polityki podatkowej Gminy, infrastruktury drogowej, roszczeń spadkobierców rodziny Potockich, planów zagospodarowania przestrzennego, kłopotów z dowozem towarów do sklepów w Rynku, promocji Gminy Krzeszowice, braku wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców przy organizacji imprez publicznych.

Zamierzenia i dotychczasowe działania w zakresie planów zagospodarowania przedstawił Zastępca Burmistrza Witold Kulczycki.

 

Burmistrz Wacław Gregorczyk

poinformował zebranych o rozpoczętych pracach nad założeniami do polityki podatkowej dla przedsiębiorców. Rozważane jest m.in. obniżenie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016, wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców po raz pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą w Gminie Krzeszowice. Wzmocnieniem działań promocyjnych powinno być utworzenie punktu informacji turystycznej, prawdopodobnie przy ul. Floriana.

Burmistrz Wacław Gregorczyk zaprosił również Przedsiębiorców na indywidualne spotkania oraz przesyłanie na adres e-mailowy: lub propozycji i tematów na wrześniowe forum gospodarcze. Dorota Marek na zakończenie podkreśliła, że rozwój przedsiębiorczości to jedno z najważniejszych zadań samorządu, i że to sami przedsiębiorcy powinni być kopalnią pomysłów wspierających rozwój Gminy Krzeszowice.