przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Kasrota, Soni
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki, oblodzenie
przejdź do stopki

Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym

31 Marzec 2016
kategoria:
Aktualności

W związku ze zgłaszanymi uwagami i zapytaniami przez mieszkańców w kontekście artykułu, który ukazał się w ostatnim numerze gazety GŁOS Krzeszowicki wyjaśniam:
1.Nikt z dziennikarzy piszących artykuł nie kontaktował się ze mną w sprawie chodników przy ul. Sienkiewicza w Krzeszowicach, ul. Śląskiej w Tenczynku oraz przy drodze powiatowej w Czernej.
2.W roku ubiegłym zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców ulicy Sienkiewicza w Krzeszowicach. Poinformowałem go, że budowa chodnika wzdłuż tej ulicy jest potrzebna oraz że w roku 2016 powinny się rozpocząć prace projektowe.
3.Także jesienią ubiegłego roku odbyło się spotkanie z mieszkańcem ul. Śląskiej w Tenczynku. Podczas spotkania uzgodniono, że w 2016 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe dotyczące odwodnienia i budowy chodnika wzdłuż ul. Śląskiej w Tenczynku.
4.Ponieważ sołectwo Tenczynek oraz osiedle Parkowe nie przeznaczyły środków finansowych ze swoich budżetów na projekt chodnika w roku 2016 wybór wykonawcy projektu będzie możliwy po zakończeniu postępowań przetargowych i wygospodarowaniu środków w ramach oszczędności w budżecie Gminy.
5.Budowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Krzeszowicach i ul. Śląskiej w Tenczynku będzie możliwa w drugiej połowie 2017 roku, warunkiem jest zabezpieczenie środków w budżecie Gminy.
6.O to, dlaczego mój poprzednik w sprawie budowy chodnika przy ul. Sienkiewicza w Krzeszowicach i ul. Śląskiej w Tenczynku nie zrobił nic przez 8 lat, należy zapytać jego.
7.W temacie budowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej w kierunku klasztoru w Czernej informuję, że w tej sprawie zwrócili się do Gminy Sołtys Czernej i Radny Rady Miejskiej z Czernej. Zebranie mieszkańców przeznaczyło ze swojego budżetu na projekt 10 000 zł. Budowę poparły władze Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz 18 z 21 Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Moim obowiązkiem jest realizacja zarówno uchwał zebrań wiejskich, jak i Rady Miejskiej w Krzeszowicach.
8.Poprawa bezpieczeństwa pieszych to jeden z priorytetów burmistrza i radnych obecnej kadencji. Potwierdzeniem jest ilość zadań realizowanych przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych z udziałem samorządu Gminy Krzeszowice.
9.W roku 2015 opracowano 12dokumentacji projektowych i wybudowano ok. 2,5 km chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Na rok 2016 zaplanowano opracowanie 16 dokumentacji.
10.Z inicjatywy Gminy Krzeszowice zostały zawarte porozumienia z GDDKiA w Krakowie w sprawie przejęcia przez Gminę zadania wykonania projektu chodnika przy drodze krajowej DK 79 w Nawojowej Górze. Na zlecenie Gminy Krzeszowice została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na budowę odcinka chodnika o długości ok. 200 mb, po ponad 2 latach prac projektowych, z uwagi na skomplikowany na stan prawny gruntu. Również na zlecenie Gminy Krzeszowice jest opracowywany projekt kolejnego odcinka chodnika o długości ok. 1, 2 km, który z uwagi na konieczność rozwiązania problemów z odprowadzeniem wód z pasa drogowego powinien być zakończony w drugiej połowie tego roku. Zebranie mieszkańców sołectwa Nawojowa Góra przeznaczyło ze swojego budżetu na projekt 15 000 zł, natomiast łączny koszt zleconej dokumentacji projektowej poniesiony przez Gminę to 55 600 zł. Pozyskane przez GDDKiA w Krakowie środki pozwolą na wybudowanie w ciągu roku ponad 1,4 km tak potrzebnego chodnika.
11.W kontekście powyższego, mieszkańcom Gminy pozostawiam do rozstrzygnięcia czy tytuł artykułu był zasadny.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk