przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31 maja 2016

25 Maj 2016
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 111 ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przypominamy, że termin zapłaty II raty upływa 31 maja 2016 r.
Wszelkie informacje udziela się w Referacie Wpierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w  Krzeszowice przy ul. Ogrodowa 1 segment B pok. 3, tel.12 252 08 23 lub e-mail: