przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
przejdź do stopki

Możliwość mieszkania w Krzeszowicach bez kredytu - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

02 Grudzień 2022
kategoria:
Aktualności
 

SIM - SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA

ANKIETA dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Krzeszowicach
Informujemy, że wypełnienie ankiety NIE JEST złożonym wnioskiem o najem mieszkania w ramach SIM, jak również nie generuje żadnych zobowiązań ze strony zainteresowanych osób.
Celem ankiety jest określenie zainteresowania Państwa najmem mieszkań w formule SIM. Ankieta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych najmem mieszkań w formule SIM również nie będących mieszkańcami naszej gminy. Na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji możliwe będzie wstępne określenie realnych potrzeb, oczekiwań, jak również możliwości finansowych przyszłych najemców oraz podjęcie ostatecznej decyzji o ewentualnym przystąpieniu do realizacji inwestycji.
Wszystkie osoby zainteresowane projektem zapraszamy do wypełnienia w terminie  do 15.01.2023 r. anonimowej ankiety, która dostępna w linku poniżej:

https://forms.gle/xr9UYRwoNgSYsGQU6

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu, wsparty finansowaniem m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podstawą prawną funkcjonowania SIM-ów jest ustawa  z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11).
Urząd Miejski w Krzeszowicach rozważa możliwość przekazania nieruchomości, zlokalizowanej w mieście Krzeszowice, Spółce pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS Krak-System S.A.” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Śliwkowej 6, celem wybudowania przez tę Spółkę mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Dla kogo mieszkania w SIM?
• dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”;
• dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal socjalny;
• dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;
• w przypadku gospodarstwa 1 osobowego średni miesięczny dochód nie może przekraczać 6 223 zł, w przypadku gospodarstwa 2 osobowego – 9 024, a trzyosobowego – 10 891 zł.
• pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r.
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
• pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60-ty rok życia.
Korzyści z bycia najemcą SIM:
• możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu;
• umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 15% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
• nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
• możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat);
• każde mieszkanie przygotowane jest w standardzie „pod klucz” – wykończone oraz wyposażone.

Partycypacja
Jednym z kosztów, obok miesięcznego czynszu, który będzie musiał ponieść najemca mieszkania w SIM jest partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
Na potrzeby ankiety przyjęto orientacyjną wartość partycypacji wyliczoną jako iloczyn wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2, powierzchni lokalu oraz wysokości partycypacji.
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 dla Krzeszowic od 1 kwietnia 2022 r. wynosi 5 141 zł. Wysokość wskaźnika jest określana co 6 miesięcy przez Wojewodę Małopolskiego.
Przykładowo, dla lokalu o metrażu 30 m2 i partycypacji w wysokości 15% wartość partycypacji wylicza się w sposób następujący: 5 141 zł x 30 m2 x 15% = kwota partycypacji.

Liczba pokojów Powierzchnia (m2) Partycypacja 15% (najem lokalu) (zł) Partycypacja 25% (najem z dojściem do własności) (zł) Przykładowy maksymalny czynsz miesięczny (zł)
1  30  23 135  38 558  514
2  40  30 846  51 410  686
3  50  38 558  64 263  857
4  60  46 269  77 115  1 028

Koszty budowy lokalu mieszkalnego w systemie SIM zostaną określone po określeniu kosztów całej inwestycji i mogą się różnić od wskazanych powyżej. Po zakończeniu najmu, kwota partycypacji TBS jest zwracana najemcy w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej jednak ulega ona waloryzacji.
Maksymalna stawka czynszu za 1 m2 nie może przekroczyć 4% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawki czynszu za 1 m2 w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM, związanych z budową.

Jeżeli Pan/Pani chce w przyszłości otrzymać informacje o ewentualnym rozpoczęciu naboru wniosków o najem mieszkań w ramach realizacji programu SIM, prosimy o kontakt e-mailowy: