przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Amalii, Czecha
przejdź do stopki

Otwarte konkursy ofert - pomoc społeczna

01 Grudzień 2022
kategoria:
Aktualności

Zarządzenie Nr 493/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 494/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez realizację zadania: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r”.

Zarządzenie Nr 496/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Krzeszowice ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."