przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anety, Leokadii, Wiesława
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Ważne dla rolników

27 Lipiec 2016
kategoria:
Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego. Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatne i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9. Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności wykorzystywanej na potrzeby własne.

Wniosek składają rolnicy prowadzący działalność w zakresie:
• dostaw bezpośrednich do konsumenta lub zakładu detalicznego oraz sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu.
• gospodarstw agroturystycznych,
• produkcji pierwotnej, podstawowej, w tym zbiory, dojenie i hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem.
Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1.000,- zł do 5.000,- złotych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PPIS.