przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

W roku 2014 uchwałą Rady Miejskiej NR XLIV/509/2014 w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Las Buczyna" (DZ. U.W.M. z dnia 13 października 2014r. Poz. 5682) powołano użytek ekologiczny o powierzchni 27,14 ha, położony w Tenczynku na nieruchomościach oznaczonych, jako działki ewidencyjne nr 883/2 i 956, obręb Tenczynek. Celem ochrony użytku jest zachowanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych, starodrzewia liściastego oraz miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Nadzór nad w/w obszarem sprawuje Nadleśnictwo Krzeszowice, bowiem są to tereny leśne stanowiące własność PGLLP, które prowadzi gospodarkę leśną na tym terenie.