przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Rok założenia: 2011
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Organizacja pożytku publicznego: nie
Zakres działalności: sport, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia

Zarząd:

 • Jacek Banach – Prezes Zarządu
 • Renata Góralczyk – Sekretarz Zarządu
 • Jolanta Ryszka – Skarbnik Zarządu
 • Alicja Milczarek – Członek Zarządu
 • Ewgeni Mładenow – Członek Zarządu

Cele statutowe:

 1.  Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych, zawodów i turniejów oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży z ukierunkowaniem na grę w golfa i inne dyscypliny sportowe.
 5. Organizowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Promocja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia.
 7. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego z ukierunkowaniem na grę w golfa.
 8. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, szczególnie związanych z grą w golfa.
 10. Propagowanie w lokalnym środowisku dzieci i młodzieży szkolnej zamiłowania do uprawiania sportu i zajęć rekreacyjnych, a szczególnie gry w golfa.

Najważniejsze działania zrealizowane w ostatnich latach:

 1. Organizacja od 4 lat zajęć golfowych dla młodzieży Gminy Krzeszowice.
 2. Organizacja „Starożytnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego” pod patronatem PKOI, Starosty Krakowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Krzeszowice /III edycje/.
 3. Organizacja Dwuboju Piłkarsko-Golfowego o Puchar Jerzego Dudka /II edycje/, Turniejów golfowych Greengolf o Puchar Prezesa KPiD w Krzeszowicach /IV edycje/, Turnieju o Puchar Burmistrza /IV edycje/ i Dyrektora Liceum w Krzeszowicach /IV edycje/.