przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Uczniowski Klub Sportowy „SIATECZKA” w Zalasiu
przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Zalasiu
Zalas 533, 32-067 Tenczynek
Tel.: (12) 283 60 64, fax: (12) 258 65 80
e-mail: uksz

Klub nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie pod numerem: UKS/33

Data rejestracji: 11 sierpnia 2003 r.

Prezes Zarządu: Sławomir Solak

 Celem Klubu jest:

  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
  2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej.
  4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów celem wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
  5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
  6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
  7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.:
Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
Klub opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu swych członków, a w szczególności rodziców uczniów. W roku szkolnym2006/2007 w ramach UKS „Siateczka funkcjonuje” sekcja zapasów w stylu wolnym, w ramach których są prowadzone zajciać szkoleniowo – rozwojowych dla chłopców i dziewcząt w grupach młodzików, kadetów i dzieci. ( trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek po 1,5 godz.) przez cały okres realizacji zadania.