przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

„APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”

19 Lipiec 2016
kategoria:
Aktualności

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem- Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych, rozpoczęła realizację projektu „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wartość projektu 3 407 589,75 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 131 234,22 zł.  
Głównym celem projektu jest umożliwienie 300 os. w wieku 15-29 lat, zamieszkującym woj. małopolskie, należącym do kategorii biernych zawodowo NEET nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych kluczowych w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) teren województwa małopolskiego, spełniające jednocześnie następujące warunki:
- osoby w wieku 15-29 lat
- bierne zawodowo (nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzedzie Pracy)
- nie kształcące się tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,- nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Szczegółowe informacje