do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

29 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności

Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości  134 167 zł  na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

Program adresowany jest do dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające wymogi ministerialne, tj:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
• osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zapraszamy osoby zainteresowane zarówno uczestnictwem w programie, jak i podjęciem pracy w charakterze asystenta ON o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Krzeszowice, ul. Kościuszki 43, w godzinach pracy Ośrodka. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 12 258 30 80.

Więcej informacji