przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy
przejdź do stopki

Dofinansowanie do kursu prawa jazdy/językowego

10 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”.

Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
- musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
- musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
- dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

Kim jest osoba pracująca?  
Jeżeli:
- jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
- prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
- jesteś rolnikiem,
to jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).
W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.
 
Więcej informacji na stronie  htthttps://kierunek.pociagdokariery.pl/