przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Forum Przedsiębiorczości 24 listopada 2021

26 Listopad 2021
kategoria:
Aktualności

W Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na spotkaniu informacyjnym

gościli lokalni przedsiębiorcy oraz inne osoby, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o najbardziej aktualnych instrumentach wsparcia, oferowanych prowadzącym, albo zamierzającym prowadzić działalność na własny rachunek.


 

Jak zaznaczył we wstępie prowadzący konferencję wiceburmistrz Adam Godyń, chodzi zwłaszcza o przedstawienie programów pomocowych nieco mniej znanych i które nie przebijają się tak mocno, jak oferowane przez urzędy pracy. Agnieszka Pala z Centrum Business In Małopolska zapoznała zebranych z możliwościami otrzymania pomocy oferowanej przez tę instytucję małopolskim przedsiębiorcom. Szczegółowo omówiła nową formę pomocy dla firm planujących inwestować - Polską Strefę Inwestycji - oferującej zwolnienie z podatku dochodowego PIT lub CIT przez okres 12 bądź 15 lat.

 

Z kolei Barbara Nowakowska Mossór zaprezentowała elementy wsparcia dla przedsiębiorców, oferowane przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” oraz poinformowała o przeprowadzonych i planowanych naborach, zachęcając do aplikowania jeszcze w tej perspektywie budżetowej. W trzecim punkcie forum uczestnicy mieli okazję zapoznać się z coraz częściej pojawiającym się problemem sukcesji w firmach rodzinnych i sposobach jego rozwiązania. Tematykę tę zaprezentowali Konrad Bajor i Paweł Gawron, świadczący doradztwo w opracowaniu strategii przekazywania firmy następcy, możliwości kształtowania relacji majątkowych i zarządczych pomiędzy nestorem, a sukcesorem. Zainteresowani poszczególnymi tematami mogli bezpośrednio, po podejściu do stolika, przeprowadzić rozmowę z panelistami. W trakcie spotkania konsultacji w zakresie możliwości skorzystania z programu „Czyste Powietrze” udzielała ekodoradca Karolina Götz. Na zakończenie burmistrz Wacław Gregorczyk serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie za obecność, aktywny w nim udział i życzył, pomimo trwającej pandemii i trudnej sytuacji gospodarczej, powodzenia w prowadzeniu biznesu oraz wyraził nadzieję na kolejne tego typu spotkania.

Tekst: Referat Przedsiębiorczości i Innowacji

Zdjęcia: M. Lewicki, M. Turchan