przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Fundusz wkładów własnych

19 Kwiecień 2024
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarty konkurs ofert

na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice, tzw. fundusz wkładów własnych.
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2443941,zarzadzenia-nr-1412024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-19-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszeni.html

Nabór ofert trwa w trybie ciągłym w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia, aż do wyczerpania środków, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2024 roku.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl