przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Erwiny, Henryka, Mariusza
przejdź do stopki

III nabór do projektu "System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach"

05 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

Do 20 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 trwa rekrutacja

do projektu "System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18.500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
 
Dla kogo?
-mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4,
województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie.

Co otrzymasz?
- diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
- szkolenia
- doradztwo
- mentoring.
Szczegółowe informacje na stronie: www.parp.gov.pl

Dane podmiotu rekrutującego:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332