przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

21 Wrzesień 2016
kategoria:
Aktualności
 

Zgodnie z art. 111 ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przypominamy, że termin zapłaty III raty upływa 30 września 2016 r.

Wszelkich informacji udziela się w Referacie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w  Krzeszowicach przy ul. Ogrodowej 1, segment B pok. 3, tel.12 252 08 23 lub e-mail: