przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Jakuba, Stefana, Romy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu
przejdź do stopki

IX sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach

15 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

12 września odbyła się IX sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach.

Obradom przysłuchiwali się licznie zgromadzeni w Sali Herbowej seniorzy z terenu gminy. Na wstępie obrad przewodnicząca Helena Latawiec poinformowała, że 7 września 2022 roku odebrała akt powołania na członka Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji. Przekazała, że rada jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.

 


Kontynuując obrady, przewodnicząca oddała głos Barbarze Szafraniec, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, która uczestniczyła w sesji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Pani Prezes poinformowała o działaniach podejmowanych przez podmiot, który reprezentuje. Skupiają się one przede wszystkim na zabieganiu o zmianę przepisów prawnych mających na celu nadanie większych uprawnień radom seniorów, a także zagwarantowanie udziału przedstawicieli seniorów w ciałach doradczych związanych z kształtowaniem polityki senioralnej na szczeblu centralnym.
Kolejnym z zaproszonych gości była dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Wioletta Wilimska, która zachęcając seniorów do aktywności w wielu obszarach, poinformowała o możliwości pozyskiwania środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z działalnością na rzecz seniorów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Odnosząc się do wypowiedzi poprzedniczki stwierdziła, że założeń polityki nie należy robić, bez osób zainteresowanych, zwróciła uwagę na prawo seniorów do samostanowienia. Pani dyrektor poinformowała również o możliwości zgłaszania kandydatów do „Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”.
Biorący udział w obradach dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł Czyż poinformował o trudnościach związanych z utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z kolei dyrektor Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia Michał Matysik przekazał informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz o zasadach finansowania świadczeń.

 


Podczas sesji rada podjęła uchwałę, dotyczącą wniosku o zabezpieczenie w budżecie Gminy Krzeszowice na rok 2023 środków finansowych na działalność Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach oraz przedsięwzięć realizowanych z inicjatywy tego organu. Przewodnicząca Helena Latawiec, uzasadniając stwierdziła, że po okresie pandemii ważna dla środowiska ludzi starszych stała się integracja oraz aktywizacja.
Po zakończeniu dyskusji i udzieleniu odpowiedzi na pytania, apelując o aktywną współpracę, przewodnicząca Helena Latawiec podziękowała zebranym za udział w sesji oraz zamknęła obrady.


Tekst: J. Blecharz, BRM UMK
Zdjęcia: J. Blecharz, K. Klocek