do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli
Strona główna Aktualności

Informacja o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu

09 Styczeń 2019
kategoria:
Aktualności

Informacja dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów P. Mateusza Morawieckiego informuje zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:

Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) (…)
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

PINB informuje, że w ramach posiadanych kompetencji prowadzi czynności kontrolne w obiektach wielkopowierzchniowych. Współdziałanie między organami w celu przypominania o obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego z pewnością zwiększy świadomość społeczną w tej sprawie.

Gabriela Więcek – Kroczek
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego