przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Inwentaryzacja ogrzewania budynków

08 Maj 2019
kategoria:
Aktualności
 

W gminie Krzeszowice prowadzona jest inwentaryzacja ogrzewania budynków.

Akcję prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, którzy odwiedzą domy na terenie całej gminy. Zapytają m.in. o sposób ogrzewania budynku, typ kotła grzewczego, ilość zużytego paliwa. Ankieterzy sprawdzą, czy budynek ma izolację cieplną, jaki jest stan okien, oraz, czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Inwentaryzacja ma na celu dokładne rozpoznanie, jakimi źródłami ciepła mieszkańcy ogrzewają swoje domy. Zebrane informacje pozwolą zaplanować przyszłe działania gminy obejmujące wymianę starych źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Ankieter musi posiadać przy sobie identyfikator oraz pisemne upoważnienie burmistrza gminy Krzeszowice do przeprowadzenia inwentaryzacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Krzeszowicach - Referat Ochrony Środowiska, pl. Kulczyckiego 1, segment A, pokój nr A1, tel. 12 252 08 13 (w godzinach pracy Urzędu), email: .

TERMINY INWENTARYZACJI

* Aktualizacja 7.11.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Dębniku, Nawojowej Górze i Miękini

* Aktualizacja 17.09.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Nowej Górze, Zalasiu, Siedlcu

* Aktualizacja 30.08.2019 r.: rozpoczęcie inwentaryzacji w Miękini

* Aktualizacja 23.07.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Żarach, rozpoczęcie w Nawojowej Górze

* Aktualizacja 24.06.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Rudnie

* Aktualizacja 19.06.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Sance i Ostrężnicy, rozpoczęcie w Zalasiu

* Aktualizacja 07.06.2019 r.: rozpoczęcie w Nowej Górze

* Aktualizacja 05.06.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji w Dubiu, rozpoczęcie w Dębniku i Żarach

* Aktualizacja 21.05.2019 r.: zakończenie inwentaryzacji we Frywałdzie, rozpoczęcie w Rudnie

 Sołectwo  Data rozpoczęcia  Data zakończenia
 Frywałd  maj 2019 r.  maj 2019 r.
 Sanka  maj 2019 r.  czerwiec 2019 r.
 Ostrężnica  maj 2019 r.  czerwiec 2019 r.
 Dubie  maj 2019 r.  czerwiec 2019 r.
 Siedlec  maj 2019 r.  wrzesień 2019 r.
Rudno maj 2019 r.  czerwiec 2019 r.
Dębnik czerwiec 2019 r.  wrzesień 2019 r.
Żary czerwiec 2019 r.  lipiec 2019 r.
Nowa Góra czerwiec 2019 r.  wrzesień 2019 r.
Zalas czerwiec 2019 r.  wrzesień 2019 r.
Nawojowa Góra lipiec 2019 r.  październik 2019 r.
Miękinia sierpień 2019 r.  październik 2019 r.